چوار شەممە, 08 تەمموز 2020 17:48

درامایا یوسفێ ڕاستگو خه‌له‌كا 3

نووسراوە لەلایەن:
چوار شەممە, 08 تەمموز 2020 17:48

درامایا یوسفێ ڕاستگو خه‌له‌كا 4

نووسراوە لەلایەن:
چوار شەممە, 08 تەمموز 2020 17:48

درامایا یوسڤێ ڕاستگو خه‌له‌كا 5

نووسراوە لەلایەن:
چوار شەممە, 08 تەمموز 2020 17:48

درامایا یوسفێ ڕاستگو خه‌له‌كا 2

نووسراوە لەلایەن:
چوار شەممە, 08 تەمموز 2020 17:48

درامایا یوسفێ ڕاستگو خه‌له‌كا 1

نووسراوە لەلایەن:
چوار شەممە, 08 تەمموز 2020 17:27

درامای یوسفی راستگۆ ئه‌ڵقه‌ی 53

نووسراوە لەلایەن:
چوار شەممە, 08 تەمموز 2020 17:27

درامای یوسفی راستگۆ ئه‌ڵقه‌ی 52

نووسراوە لەلایەن:
چوار شەممە, 08 تەمموز 2020 17:20

درامای یوسفی راستگۆ ئه‌ڵقه‌ی 51

نووسراوە لەلایەن:
چوار شەممە, 08 تەمموز 2020 17:20

درامای یوسفی راستگۆ ئه‌ڵقه‌ی 50

نووسراوە لەلایەن:
چوار شەممە, 08 تەمموز 2020 17:20

درامای یوسفی راستگۆ ئه‌ڵقه‌ی 49

نووسراوە لەلایەن:
پەڕەى 9 لەکۆى 3613 پەڕەدا